Sandberg & miljön

environment environment environment

Vårt starkaste lösningsmedel
är vatten

Sandberg värnar om miljön genom att ta avstånd från alla potentiellt miljöfarliga eller allergena ingredienser i tillverkningen. Genom att enbart använda tillverknings- metoder och insatsvaror som är försvarbara ur miljöhänseende skapar vi produkter som är fria från mjukgörare och fluorkarboner, PVC och andra klorerade plaster. Inget annat lösningsmedel än vatten får användas eller ens införas i vår fabrik i Ulricehamn.

Vi har inte alla svaren på miljöfrågan, men vi har bestämt oss för att ställa alla viktiga frågor.

 

Sandberg Tyg & Tapet AB skall bedriva ett aktivt och medvetet miljöarbete som ständigt förbättras. Ambitionen är att bedriva vårt hantverk så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Energi och råvaror skall användas effektivt och miljömedvetet. För att uppfylla detta strävar vi mot att hålla hög kompetens, stor medvetenhet och delaktighet hos alla medarbetare. Vi skall följa de lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet. Den är anslagen och förmedlad till alla anställda, och präglar den dagliga verksamheten.